JechSoft JechSoft
JechSoft
09.09.2003
Oppdateringer:

Første release av JechSoft Victoria som kan oppdatere seg selv via internett er tilgjenglig.

<Tilbake
02.10.2003

Oppsummering av beste svømmere på et stevne kan begrenses innenfor en årsklasse.

21.10.2003

Mulighet for å skrive ut tid på første etappe under
oppsummering av resultater for en klubb.
Lagt til mulighet for individuell oppdatering av database (spesialoppdatering)

09.11.2003

Mulighet for å blande jenter og gutter i samme heat, men skille disse på resultatlisten.
Grunndata for premiering er flyttet fra stevnet til øvelseoppsett.
Grunndata for utskrift av tider i heatoppsett er flyttet fra stevnet til øvelsesoppsett.
Mulighet for enklere å fordele heat og bane manuelt i finaleøvelser
Mulighet for å sortere som delfinale(kvartfinale/semifinaler etc.)
Mulighet til å stryke finalesvømmere direkte ved opprettelse av finaleheat.

28.12.2003

Flere sorteringsrutiner
Mulighet for å skrive ut navn på land istedet for klubbnavn i heatutskrift og resultater.
Påmeldingsliste for land istedet for klubb.

07.01.2004

Ny utskrift av tidsskjema

08.01.2004

Gjort det mulig å velge svømmere innenfor en bestemt klasse ved henting av svømmere til finale.

11.01.2004

Ny utskrift av finaleliste som viser finalister innenfor hver klasse.

21.03.2004

Mulighet til å skrive ut rekorder i heatlisten.
Utvidet funksjonalitet for henting av tider til påmelding(velges under innstillinger).
Nye hjelpefiler.

12.05.2004

Utvidet funksjonalitet rundt kvalifiseringstider
Mulighet for å registrere flere opplysninger om stevner.
Flere funksjoner for henting av svømmere til finale etter prinsippene sammenlagt poengsum og høyeste poengsum.

27.05.2004

Støtte for PowerTime tidtaker-klokke fra Omega.
Bugfix av automatisk henting av tider til påmelding.

29.10.2004

Alfabetisk resultatliste for 10-åringer
Nye sorteringsrutiner
Ny utskrift over stevneoversikt

05.12.2004

Ny funksjonalitet for utskrift av bestetider.
Klikk her for å lese mer om dette.

02.01.2005

Mer informasjon i XML-format for stevneoppsett.
Mulighet for å velge premiering til 1, 2 og 3 plass for de eldste klassene selv om premieprinsipp for øvelsen er noe annet.

06.01.2005

Mer automatikk i forbindelse med arrangering av Kretsmønstring.
Klikk her for å lese mer om dette.

23.01.2005

Kvalifiseringstider forskjellig for hver klasse i XML-format for stevneoppsett
Mulighet for å importere tider som ikke er knyttet mot øvelser i stevnet.

06.02.2005

Mer funksjonalitet i utskrift av bestetider:
-Mulighet for å dele på kort og langbanetider.
-Mulighet for å begrense til maks en tid for hver svømmer.
-Mulighet for å hente svømmere eldre enn en årsklasse.

23.03.2005

-Mulighet for å skrive ut FINA-poeng i stedet for NSF-poeng på resultatlisten
-Mulighet for å endre klubbrepresentasjon på hver enkelt start.

04.05.2005

-Ny funksjonalitet for å eksportere resultater i Lenex 2.0-format. Lenex 2.0(XML) er  en europeisk standard for utveksling av data, støttet av Len.
-Mulighet for å dele opp stevnet i avdelinger/økter(for å støtte Lenex 2.0).

24.05.2005

-Bugfix. Handicapklasse manglet i uni_p-fil.(Påmeldingsfil)

21.06.2005

-Registrere land for person. Det har tidligere vært mulig å registrere land for klubb. Det er nå mulig å gjøre dette for person i tillegg slik at landtilknytning ikke nødvendigvis trenger å være den samme som for klubben.

25.09.2005

-Mulighet under startpriser å angi en enkeltpris uansett antall starter for utvalgte årsklasser (f.eks 10-åringer).
-Ny funksjon for å distribuere resultatfiler via web (uni_r.txt-fil og resultatfil i rtf- format for klubb). Funksjonen finnes i Inn/Ut-dialogen i mappen Web/Oppsett/Lag oppsett resultatfiler for klubber.
-Mulighet for å registrere detaljer for rekorder (mellomtider, lagnavn og reaksjonstid).
-Mulighet for å selv definere skilletegn mellom time/minutt, minutt/sekund og sekund/hundredeler (finnes i skjermbildet Innstillinger/Hjelpemidler).

02.11.2005

-Nytt sorteringsprinsipp under rapporten bestetider (finnes i Inn/Ut-dialogen under mappen Flere stevner) Den nye sorteringsprinsippet "Klasser" gjør at du kan kjøre ut en rapport for f.eks et år og finne beste svømmer for hver klasse i hver øvelse i dette tidsrommet.
-Mer funksjonalitet ved uni_r-import. Ved import er det nå mulig å angi at alle tider ikke skal knyttes mot aktiv stevne med kun mot den aktuelle svømmer. Du kan også angi om tidene skal registreres som offisielle eller uoffisielle tider, samt om stedsangivelsen skal hentes fra aktivt stevne, eller fra fila.

03.12.2005

-Ny funksjonalitet for utskrift av heatoppsett med navn på lagsvømmere. Utskriften finnes i Inn/Ut-dialogen under Påmeldinger/Heatutskrift

02.01.2006

-Mulighet for å endre klasserekkefølge på resultatlisten. Hvis de eldste klassene er slått sammen i egendefinerte klasser vil resultatlisten skrive ut seniorklassen først, deretter de yngste klassene og til slutt de egendefinerte klassene. Nytt valg er lagt til på premieringsfliken på skjermbildet for stevne hvor man har mulighet til å velge klassene sortert etter fødselsår.

07.01.2006

-Nytt felt på stevne som heter NSF stevne-id. Dette feltet vil i fremtiden benyttes for å bygge inn mer automatikk ved ned og opplasting av stevneoppsett, resultater, startlister etc.
-Flere felter er lagt til for utøvere for å kunne registrere flere opplysninger om funksjonshemmede svømmere. Bl.a kan man nå registrere forskjellige HC- klasser for b.fly/rygg/fri, bryst og medley-øvelsene.
-Mer automatikk er lagt til i forbindelse med kretsmønstring. Les om skjermbildet for resultater ved kretsmønstring her.

04.05.2006

-Mulighet for å hente påmeldingstider fra medley.no. Klikk her for å se detaljer om dette.
-Allsidighetskonkurranse. Gir mulighet for å lage en individuell sammenlagtkonkurranse hvor det er om å gjøre å oppnå flest mulig poeng sammenlagt hvor beste resultat for hver svømmeart teller. Funksjonaliteten finnes i mappen Oppsummering i Inn/Ut-dialogen
-I utregning av beste klubb er det mulig å velge sammenlagt poengsum ut i fra beste poengsum for hver klubb i hver øvelse.
-Mulighet for import av tider fra Ultrak L10 Lane Timer halvautomatisk klokke.
-Mulighet for lydsignal ved innslag (ved bruk av elektronisk tidtaking)
-Ved påmelding er det mulig å merke en start som deltaker i Masters-klasse. Dermed vil klassetildeling ikke følge vanlig prosedyre, men vil i stedet bli tildelt mastersklasse ifølge svømmerens alder.
-Ved klassedefinering av stafettlag er det mulig å tildele mastersklasser. Det er også mulig å tildele klasse til lag som eldre eller yngre junior (i tillegg til junior som tidligere).
-På stevnenivå er det mulig å registrere at kvalkrav ikke skal gjelde for funksjonshemmede (Stevne / Flik Påmelding).
-Under personregistrering er det lagt til funksjonalitet for å registrere informasjon om dommere.

18.09.2006

-Funksjonalitet for nedlasting og importering av stevneoppsett fra medley.no med ett klikk. Klikk her for mer info om dette.
-Ved utskrift av deltakere på stevne er det nå mulighet til å begrense utskriften til et ønsket fødselsår (Inn/Ut-dialog - Personer / Kun stevne / Sortert etter klubb).

25.09.2006

-Ny funksjonalitet for hurtigregistrering av stevneoppsett. Les mer om funksjonaliteten her.

24.04.2007

- Utvidet Beste Utøver-listen (Inn/Ut-dialog / Oppsummering) til også å kunne ta ut liste i henhold til den australske modellen for funksjonshemmede
- Utvikdet Beste Klubb-listen (Inn/Ut-dialog / Oppsummering) til også å kunne kalkulere med funksjonshemmede svømmere som deltar etter prinsippet for australsk modell.
- Utvidet Beste Klubb-listen til å kunne vise detaljer. Dvs hvor mange poeng hver klubb tok i hver øvelse.
- Utvidet Beste Klubb listen til å kunne gi poeng etter prinsippet 8-6-5-4-3-2-1.
- Utvidet Medaljeopptellingen til å kunne gi oversikt over medaljer i henhold til prinsippet australsk modell for funksjonshemmede
- Utvidet Medaljeopptellingen til å kunne gi oversikt over medaljeopptelling for hver utøver
- Utviidet Medaljeopptellingen til å kunne gi medaljeoversikt for hver øvelse.
- Gjort det mulig å autoregistere utøvere ved import av resultater i PRIMA- format.
- Ved bruk av elektronisk tidtaking er det mulig å velge ønsket lengdeanvisning i skjermbildet for registrering av resultater (ikon nr 6 på knapperaden).
- Lagt til mulighet for å skrive ut verdensrekord i heatoppsettet for de HC- klassene som har deltagere i øvelsen. (Initieres i grunndatabildet for Stevner (ikon nr 1), flik Utskriftstekst.
- Lagt til mulighet for å skrive ut grunnlagstid for beregning ved australsk modell i heatoppsettet. (Initieres i grunndatabildet for Stevner (ikon nr 1), flik Utskriftstekst.
- Lagt til funksjonalitet som gjør at forrige parametervalg blir husket ved utskrift av resultatliste.

13.09.2007

-Ny funksjonalitet for å registrere utøvere som deltar på stafetter. Trykk her for å lese mer om dette.
-Mulighet for å oppdatere rekorddatabasen direkte fra medley.no. Trykk her for å lese mer om dette.
-Ny importmulighet som gjør det mulig å laste inn utøvere fra eksport fra annet system. Trykk her for å lese mer om dette.

09.02.2010

- Hurtigpåmelding. Et nytt skjermbilde for hurtigpåmelding gjør at man kun trenger å krysse av for øvelsene svømmeren skal delta på. Bestetider satt i kvalperioden blir hentet inn for alle øvelser når skjermbildet åpnes. Funksjonalitetet finnes bak knappen hurtigpåmelding i Påmeldingsskjermbildet (knapp nr 4 fra venstre på knapperaden).
- Heatinfo fra Ares. Et nytt valg i Resultat-skjermbildet (knapp nr 6 fra venstre på knapperaden) gjør at man kan velge å benytte heatinfo fra Ares 21. På denne måten er det ikke nødvendig å stå på riktig øvelse/heat når man tar imot tider fra Ares-klokken.
- Lagt til støtte for Colorado CTS Dolphin trådløse halvautomatiske stoppeklokker.
- Lagt til støtte for Alge Timy halvautomatisk stoppeklokke.
- Ny flik for tidsskjema under vanlig registrering av øvelser (knapp nr 2 fra venstre på knapperaden). Denne gir flere muligheter for automatikk i oppsett av tidsskjema. I tillegg er avdeling koblet sammen med tidsskjema slik at første øvelse i avdeling automatisk vil få starttidspunktet for avdelingen.
- Ny utskrift for alle klassevinnere (Inn/Ut-dialog / Oppsummering)
- Tillegg for finaleutskrifter, A og B-finale
- To nye felter i personregistreringen. Medlemsnr og MedleyId (for fremtidig bruk)
- Mulighet for å importere MedleyId fra medley.no på bakgrunn av lisensnr.
- Flere muligheter for autoregistrering av lag
- I tillegg til NSF-poeng og FINA-2004 lagt til mulighet for å benytte FINA-2008 og FINA-2009 som poengtype.
- Mulighet for å importere grunnlagstider for forskjellige poengtyper direkte fra medley.no.

02.01.2012

- Ny Livetiming er tilgjengelig og kan benyttes av alle som bruker Victoria koblet opp mot Omega Ares 21. For å kjøre livetiming trenger man et tilleggsprogram som fås ved henvendelse til jech@medley.no. Livetiming kan kjøres mot approberte stevner på NSFs offisielle terminliste, og for hvert stevne trenger man en kode som man får ved henvendelse til samme adresse.
- FINA 2011-poeng som er standard poengtype i Norge i 2012 er nå tilgjengelig.
- Automatisk sjekk mot langbanekrav hvis kortbanetid er bak krav er lagt til i påmeldingsskjermbildet.
- Mulig å skrive ut heatliste med unntak for funksjonshemmede svømmere. (Skrives ut fra Inn/Ut-dialog / Påmeldinger / Heatutskrift / Heatutskrift med unntak).
- Mulig å importere unntak fra medley.no. Ved å gå til Inn/Ut-dialog / Import / Importer Unntak fra medley.no kan man importere Unntak for alle personer man har registrert med enten Lisensnr eller MedleyId.
- Mulig å benytte MedleyId istedet for Lisensnr for å hente påmeldingstider fra medley.no ved påmeldinger. MedleyId registreres på den enkelte person i personregisteret, og MedleyId finner man ved å gå til Medley.no, klikke på linken Annet og Oversikt over lisensierte svømmere. Velg å vise alle svømmere for ønsket klubb og klikk Søk.
- To ny dokumenter som beskriver bruk av Victoria til:

- Arrangement (primært mot Omega Ares 21)
- Oppmannsfunksjon


12.09.2012

- Ekstra funksjonalitet for å kunne motta strykninger og lagoppsett via internett ved bruk av Livetiming. I stevneoppsettet er det nye felter slik at hver øvelse kan settes opp med frister for innlevering av strykninger og lagoppsett.

27.12.2012

- Oppdatert med poengtype FINA-2012 som er standard poengtype i Norge i 2013.

29.12.2013

- Oppdatert med poengtype FINA-2013 som er standard poengtype i Norge i 2014.
- Lagt til mulighet for å stryke flere øvelser på en gang i sortere-bildet (knapp nr 5 på knapperaden). Tidligere har det været mulig å slette enten en og en øvelse, eller alle øvelser for en svømmer. Nå kan man krysse av for flere enkeltøvelser og slette disse på en gang.
- Lagt til mulighet for å merke på finalelistene hvem som er strøket. Disse listene kan nå også overføres til livetiming (Oppdatert programvarer for livetiming nødvendig og fåes ved henvendelse til jech@medley.no).

03.01.2015

- Oppdatert med poengtype FINA-2014 som er standard poengtype i Norge i 2015.
- Nytt skjermbildet for hurtigregistrering av tidsfrister for innlevering av lagoppsett og strykninger via livetiming (finnes bak knapp nr 2 på knapperaden)

07.01.2016

- Oppdatert med poengtype FINA-2015 som er standard poengtype i Norge i 2016.

04.01.2017

- Oppdatert med poengtype FINA-2016 som er standard poengtype i Norge i 2017.

10.01.2017

- Nytt valg i stevneskjermbildet (knapp nr 1 på knapperaden) for å kunne melde på til utenlandske langbanestevner, med langbanetider. På flik Påmelding, velg "Meld på med langbanetider". Dette vil føre til at programmet kun henter påmeldingstider fra resultater oppnådd i 50m-basseng. Dette valget skal kun benyttes på utenlandske langbanestevner, hvor langbanetider kreves som påmeldingstid. I Norge benytter vi bestetid uavhengig av bassenglengde. Dette valget skal derfor være av for alle norske stevner, både lang og kortbane.

03.01.2018

- Lagt til støtte for Alge Timing Time Manager (tidtakerklokke)
- Oppdatert med poengtype FINA-2017 som er standard poengtype i Norge i 2018.

31.12.2018

- Lagt til støtte for ATU-X (tidtakerklokke)
- Lagt til støtte for Yoimo (streaming)
- Oppdatert med poengtype FINA-2018 som er standard poengtype i Norge i 2019.

05.01.2020

- Oppdatert med poengtype FINA-2019 som er standard poengtype i Norge i 2020.

11.01.2020

- Bugfix pga feil i generering av tidsskjema.

05.01.2021

- Oppdatert med poengtype FINA-2020 som er standard poengtype i Norge i 2021.

19.01.2022

- Oppdatert med poengtype FINA-2021 som er standard poengtype i Norge i 2022.
- Ny funksjonalitet for sortering av øvelser hvor man kan velge avdelingsvis, eller utvalgte øvelser til sortering.
- Integrasjon mot Wylas tidtakeranlegg
- Flere mulighet for utskrift av passord til klubber (utskrift til rtf-format)
- Tidsfrister med i eksport/import av stevneoppsett i xml-format
- Funksjonalitet for para-svømmere i LÅMØ/ÅM
- Status som etteranmeldt følger strykninger

06.01.2023

- Oppdatert med poengtype FINA-2022 som er standard poengtype i Norge i 2023.
- Funksjonalitet for å håndtere WPS-poeng (World Para Swim sitt poengsystem)
- Mer automatikk rundt generering av utøvere til finaler (mulig å generere flere øvelser i ett klikk ved først å ha forhåndsdefinert forsøksøvelser for finaleøvelsen).
- Mulig å legge til ekstra tid for ryggøvelser i tidsskjema.

04.03.2023

- Implementert poeng for parasvømmere i klubbrangering for LÅMØ/ÅM.
- Lagt til mulighet for å automatisk styre mastersklassen inn i seniorfinaler ved klassedelte finaler.

06.03.2023

- Bugfix ved import av rekorder fra fil.

03.01.2024

- Oppdatert med poengtype FINA-2023 som er standard poengtype i Norge i 2024.
- Mulighet for å sortere langbanetider foran kortbanetider ved heatsortering og utskrift av startlister.
- Mulighet for å ta med bassenglengde for påmeldingstid ved utskrift av startlister og heatlister.

03.03.2024

- Bugfix i import av stevneoppsett.
- Bugfix i testing av sammenlagtresultater for LÅMØ/ÅM mot påmeldingstider.