JechSoft JechSoft
JechSoft
Hurtigregistrering av stevneoppsett

Et nytt skjermbilde er laget for raskere å kunne registrere et komplett stevneoppsett. Funksjonaliteten gir færre valgmuligheter, men vil registrere øvelsene på stevnet med de mest vanlige innstillingene. Har man behov for å endre på de mer avanserte parameterne kan man fortsatt benytte det gamle skjermbildet for registrering av stevneoppsett. Har man små avvik fra standardparameterene kan man først registrere øvelsene med hurtigregistreringen, for deretter å gjøre de avanserte innstillingene i det gamle skjermbildet.

Ved registrering brukes bl.a følgene standardinnstillinger:
- Sorteringsprinsipp blir alltid Finalesortering. Dette er det mest vanlige på stevner uten forsøk.
- Definerte klasser vil for individuelle øvelser være seniorklasse, samt eldste og yngste årsklasse ut ifra hva som er registrert som junioralder på stevnet. Dette gjør at resultatlisten vil bli delt opp i en klasse for senior, og en klasse for hver årsklasse for juniorene.
- Definerte klasser for lagøvelser vil være senior og junior.
- Bassenglengde bruker det samme som er registrert under Stevne.
- Premieringsprinsipp blir for alle øvelser satt til standard (dermed brukes det som er registrert på stevnet).

For å komme til skjermbildet for hurtigregistrering klikker du som tidligere på ikon nr 2 fra venstre på knapperaden. Du vil da få opp en liten meny med to valg. Velger du Vanlig registrering kommer du til det gamle skjermbildet for stevneoppsett. Velger du Hurtigregistrering kommer du til det nye skjermbildet.

Skjermbildet viser øvelsene gruppevis 10 og 10 øvelser. Hvilke øvelser som skal vises velges i en nedtrekksmeny øverst i skjermbildet. For hver øvelse velges distanse, kjønn og dato. Hvis distanse settes til Ikke i bruk vil det ikke bli registrert noen øvelse på det aktuelle øvelsesnummeret. Settes en allerede registrert øvelse til distanse Ikke i bruk vil øvelsen slettes. Dette er derimot ikke mulig hvis det er knyttet data mot øvelsen (som f.eks påmeldinger). Det er mulig å endre dato for alle 10 øvelsene på en gang ved å benytte datoknappen øverst til høyre i skjermbildet. Vær oppmerksom på at det må angis en dato for at øvelsen skal bli registrert.
Selve registreringen skjer i det du trykker på Lagre-knappen.

<Tilbake <Tilbake
<Tilbake