JechSoft JechSoft
JechSoft
Oppdatering av rekorder
<Tilbake

Ved arrangering av stevner er det mulig å legge ut rekorder for hver øvelse i heatlisten. Det er også mulig å skrive ut egne rekordlister både til printer, fil og web. Utfordringen med dette er å alltid ha en oppdatert rekorddatabase. Ny funksjonalitet gjør det nå mulig å laste ned, og oppdatere rekordregisteret fra medley.no med ett klikk. Følgende rekordtyper lar seg laste ned:

- Europarekorder, senior
- Nordiske seniorrekorder
- Norske juniorrekorder
- Norske seniorrekorder
- Verdensrekorder, senior

På venstre side i skjermbildet står navnet på rekordtypen fra medley.no. Det er viktig at denne korresponderer med rekordtypen i din database som angis på høyresiden. Hvis rekordtypen i din database er likt skrevet som på medley.no vil programmet selv matche hvilke rekordtyper som hører sammen. Hvis ikke må du selv sørge for at rekordtypene på venstre og høyre side av skjermbildet korresponderer.

Hvis du bare vil oppdatere en eller noen få av rekordtypene kan du klikke vekk flagget for Importer på de typene du ikke vil importere.

Vær oppmerksom på at verdensrekordene også inneholder verdensrekorder for funksjonshemmede. Dette betyr at det er veldig mange flere rekorder som lastes ned for denne rekordtypen, og det vil derfor også ta noe lenger tid med denne.