JechSoft JechSoft
JechSoft
<Tilbake <Tilbake
<Tilbake

Åpne Inn/Ut-dialogen og gå til mappen "Flere stevner" Dobbeltklikk på valget "Bestetider".

Bestetider

I skjermbildet for bestetider kan du skrive ut lister over alle tider som er registrert i systemet. Tidene du vil få ut kan både være registrert som treningstider eller som vanlige resultater knyttet opp mot stevner. Du kan selv sette betingelser for utskriften, og velge mellom flere sorteringsprinsipper.

Først og fremst må du finne svømmere du ønsker å skrive ut tider for. Dette gjør du i den venstre delen av skjermbildet. Når du åpner skjermbildet vil du få opp en liste med alle svømmere som er registrert for klubbene du har valgt ved å klikke jordkloden nederst på statuslinja i JechSoft Victoria. Har du ikke valgt noen klubber vil du få opp svømmere for alle registrerte klubber. I listen over svømmere kan du markere personer du ønsker å skrive ut tider for. Markerer du ingen personer vil det bli skrevet ut tider for alle personer i listen. Ønsker du å begrense listen med personer ytterligere kan du gjør flere andre utvalg i tillegg til klubb. Du kan bl.a. ang hvilken gruppe svømmerene skal tilhøre. Dette forutetter at du har skrevet inn en gruppe når du har registrert svømmerene. Du kan også velge å bare vise jenter eller gutter, og du kan velge å vise kun for enkelte årsklasser. Når du har endret utvalgskriteriene må du klikke på knappen "Fyll liste med utøvere" for å oppdatere listen med svømmere.

Etter å ha funnet frem til de svømmerne man ønsker å skrive ut tider for, må man velge distanse. Vil du skrive ut for alle distanser trenger du ikke å markere distanser i det hele tatt.
Du kan også velge et datointervall for tidene du ønsker å skrive ut. Hvis du kun registrerer inn "Fra dato" vil du få alle tider etter denne datoen. Registrerer du kun "Til dato" får du alle tider før denne datoen.

Du kan begrense hvor mange tider du vil skrive ut. Dette valget fungerer litt forskjellig avhengig av hva slags sorteringsrutine du velger. De forskjellige sorteringsrutinene fungerer på følgende måte:

-Utøvere
Du vil få en liste sortert på utøvere. Innenfor hver utøver vil det bli skrevet ut resultater sortert på distanse, og innenfor hver distanse vil tidene bli sortert på tid. I boksen "Vis antall tider" forteller du hvor mange tider du ønsker skrevet ut for hver distanse.

-Tid
Listen du vil få skrevet ut vil være sortert på tid for alle resultater innenfor utvalgskriteriet du har angitt. Hvor mange tider du ønsker skrevet ut begrenser du med boksen "Vis antall tider".

-Poeng
Listen du vil få skrevet ut vil være sortert på poeng for alle resultater innenfor utvalgskriteriet du har angitt. Hvor mange tider du ønsker skrevet ut begrenser du med boksen "Vis antall tider".

-Dato
Listen du vil få skrevet ut vil være sortert på dato for alle resultater innenfor utvalgskriteriet du har angitt. Hvor mange tider du ønsker skrevet ut begrenser du med boksen "Vis antall tider".

-Distanse
Listen du vil få skrevet ut vil være sortert på distanse for alle resultater innenfor utvalgskriteriet du har angitt. Innenfor hver distanse vil tidene bli sortert på tid og du kan begrense antall tider som skal vises for hver distanse med boksen "Vis antall tider"


Før du klikker på knappen "Kjør rapport" kan du velge om du ønsker at rapporten skal gå til Skriver, Fil(rtf-format) eller som en semikolonseparert fil. Den semikolonseparerte filen kan være fin for f.eks å lese inn i excel.

Tips for å ta ut forskjellige lister:

- For å ta ut en liste over de enkelte svømmeres bestetider i et gitt tidsintervall gjør følgende:

- Legg inn fra og tildato
- Velg sorteringsprinsipp Utøvere
- Velg 1 beste i boksen "Vis antall tider"
- Ikke marker noen distanser, eller kryss av på knappen "Alle distanser"


- For å ta ut en liste over klubbens bestetider innenfor et gitt intervall gjør følgende:

- Legg inn fra og tildato
- Velg sorteringsprinsipp Distanse
- Velg 1 beste i boksen "Vis antall tider"
- Ikke marker noen distanser, eller kryss av på knappen "Alle distanser"

Ønsker du å ta ut den siste listen både for gutter og jenter skriver du den ut to ganger. Første gangen sørger du for at bare avkryssningsboksen "Jenter" er huket av før du klikker på knappen "Fyll liste med utøvere". Neste gang du skal skrive ut må du først huke av for "Gutter" før du klikker på knappen "Fyll liste med utøvere".