JechSoft JechSoft
JechSoft

Ny funksjonalitet i JechSoft Victoria gjør at det nå er mulig å hente opp påmeldingstider direkte fra medley.no. Dvs at hvis du mangler oppdateringer i din egen database vil du allikevel kunne få opp korrekt tid så lenge disse er innrapportert til medley.no. For at funksjonaliteten skal fungere må du være koblet opp mot internett, og det er viktig at du setter opp noen grunndata:

1. Under skjermbildet Innstillinger/Hjelpemidler må du huke av for at du ønsker å benytte denne funksjonaliteten. Avkryssningsboksen heter: Hent tider også fra medley.no

2. I personregistreringen er det viktig at du registrerer lisensnummeret for svømmeren korrekt. Det er dette som benyttes for å identifisere svømmeren på medley.no.

4. Når du skal hente tid for svømmer/distanse klikker du på Hent-knappen som vanlig. I tillegg til å sjekke din database vil bestetid fra medley.no bli hentet. Er denne bedre enn bestetiden fra din database vil tiden fra medley.no bli benyttet. Hvis du i skjermbildet for Innstillinger/Hjelpemidler har huket av for "Bruk utvidet funksjonalitet for henting av tider" vil du få opp en liste med alle tidene registrert i din database som svømmeren har gjort på distansen. I tillegg vil bestetiden fra medley.no bli lagt inn i listen. Hvis det ikke oppnås kontakt med medley.no eller svømmeren ikke har noen tid på medley.no for den aktuelle distansen vil det komme opp en melding om dette i overkant av listen.

Clipboard Image

3. I defineringen av stevne må du legge inn start og sluttid for kvalifikasjonsperioden til stevnet. Hvis ikke annet står i innbydelsen er dette normalt 12 siste måneder før påmeldingsfristen.

<Tilbake