JechSoft JechSoft
JechSoft
Registrering av utøvere på stafettlag
<Tilbake

Du kommer til det nye skjermbildet for registrering av stafettlag både fra "Sortering" og fra "Resultater".

Ved å høyreklikke på et stafettlag, enten fra skjermbildet for sortering eller skjermbildet for registrering av resultater vil du få opp et valg som heter Lagoppstilling. Ved å klikke på dette vil et nytt skjermbilde åpne seg, og her kan du kjapt registrere utøvere som skal stille på laget, samt hvilken etappe de skal ha.

På venstresiden i skjermbildet vil det være en liste med utøvere, på høyresiden ser du etappene evt med navn på svømmere som allerede er tildelt etapper. For å tildele en etappe til en svømmer klikker du på den aktuelle svømmeren, holder venstre mustast nede mens du drar personen over til riktig etappe.

Har du registrert svømmer på feil etappe kan du bare dra svømmeren fra en etappe til en annen. Hvis det allerede er en svømmer i etappen du drar svømmeren til vil de to bytte etapper. Likeledes hvis du drar en svømmer fra venstresiden av bildet til en etappe som allerede er registrert med utøver vil den nye svømmeren erstatte den som var registrert fra før.

Vil du fjerne en svømmer fra en etappe er det bare å dra utøveren fra etappen og tilbake til utøverlisten på venstre side.

Når du åpner skjermbildet vil det

i utgangspunktet bare vises svømmere som tilhører samme klubb som laget, og som i tillegg er påmeldt på stevnet. Oppe til venstre i skjermbildet kan du endre på dette. Du har følgende valg:
- Se kun klubbens svømmere som er påmeldt på stevnet
- Se alle klubbens svømmere uavhengig av om de er påmeldt eller ikke
- Se svømmere fra alle klubber som er valgt ved å klikke på jordkloden nede på statuslinja.
- Se alle svømmere i databasen, uavhengig av klubb

Du kan også velge om du vil vise svømmere av begge kjønn, eller kun kjønn som tilsvarer øvelsen.

For å fortsette registreringen av neste lag kan du enten bruke høyre mustast slik du gjorde for å åpne skjermbildet første gang, men du kan også velge øvelse, heat og bane øverst i skjermbildet for å endre stafettlag.