JechSoft JechSoft
JechSoft
<Tilbake
ÅM/Kretsmønstring

Åpne Inn/Ut-dialogen og gå til mappen "Oppsummering" Dobbeltklikk på valget "ÅM/Kretsmønstring".

I skjermbildet ÅM/Kretsmønstring får du hjelp til å regne ut hvem som har vunnet enten ÅM eller Kretsmønstring sammenlagt. Det kan også benyttes for andre stevner som har en lignende måte å regne ut sammenlagtvinnere på. Du kan regne ut sammenlagtvinner både individuelt, og på klubbnivå.

For at utregningene skal bli riktige er det viktig at du først gjør korrekte innstillinger. Det finnes funksjonalitet i skjermbildet som skal gjøre det enklere for deg å finne frem korrekte øvelser for kretsmønstringen.

Ved arrangering av kretsmønstring skriver du ut sammenlagtlistene i 4 operasjoner. Først kan du skrive ut for jenter eldste klasser, deretter gutter eldste klasser og samme prosedyre for yngste klasser for gutter og jenter. For å skrive ut for eldste klasser for jenter kan du huke av for dette og klikke på knappen Utfør. Da vil øvelsene som er gyldige for disse klassene bli hentet opp, og antall tellende øvelser blir satt til 4. Hvis det er registrert flere øvelser i stevnet for samme distanse hvor en øvelse er for KM, og en annen for åpent stevne for andre aldersklasser vil Utfør- knappen hente opp den første registrerte øvelsen. I stevneoppsettet bør derfor KM-øvelsen settes opp før evt samme øvelse avviklses for et åpent stevne.

Den 7.1.2006 er det lagt til et nytt valg som heter "Alle klassetyper". Ved å krysse av for denne er det ikke nødvendig å hente opp øvelsene for de 4 klassetypene etter tur. Programmet vil gjøre dette for deg, og skrive ut resultatene. Dette gjelder både for individuelle sammenlagtresultater og for å få ut beste klubb-liste.

Ved å huke av for detaljer vil du få med informasjon om hvilke øvelser som er tellende for den enkelte svømmer. Til slutt trykker du på knappen Skriv ut for å få ut listen.

Mer informasjon om de forskjellige innstillingene:

Overskrift ved utskrift til printer.

Hent automatisk øvelser til kretsmønstring, eller blank ut oppsettet av øvelser.

Legg inn alle øvelser som skal være med i beregningen av sammenlagtlisten

Kryss av for eventuelle øvelser som er obligatoriske i sammenlagtberegningen.

Det kan kjøres rangeringslister utfra påmeldingstider, eller resultatlister ut fra sluttider.

Skriv ut listen for damer, herrer eller begge kjønn.

Ved å velge å skrive ut med detaljer vil resultatene for alle tellende øvelser være med i resultatlisten.

Hvis du velger å stryke reserver og ikke kvalifiserte vil alle påmeldte som ikke er blant de antall beste som du selv velger bli strøket fra alle øvelser. Antallet velger du lenger ned i skjermbildet. Strykingen skjer når du skriver ut listen, og kan kun gjøres hvis du har valgt påmeldingstider som bakgrunn for rangeringen.

Du kan velge å skrive ut beste klubbliste hvor rangeringen skjer etter poengsum basert på den individuelle sammenlagtlisten. Du kan velge om poengsum skal gis etter prinsippet 7, 5, 4... eller 12, 10, 8, 7.....

Du kan velge om alle øvelser skal telle med i sammendraget, eller om kun et begrenset antall skal være tellende.

Du kan velge å skrive ut listen kun for en valgt årsklasse, eller for alle årsklasser.

Ved ÅM rangeres siste øvelse etter stillingen sammenlagt etter 4 øvelser. For å oppdatere alle påmeldinger med poeng oppnådd etter 4 øvelser kan dette gjøres ved å huke av sjekkboksen og velge øvelsene som skal bli oppdatert.

Du har muligheten til å markere 1/3 av svømmerne på resultatlisten for premie.

Velg om du vil skrive ut listen til printer, fil eller i html-format.

Velg hvor mange som skal være med på hovedlisten, og hvor mange som skal stå som reserver. Resten vil stå under overskriften ikke kvalifiserte. Denne funksjonen benyttes først og fremst ved kvalifisering til ÅM.

Hvis du f.eks arrangerer kretsmønstring for flere kretser kan du velge ut klubber du vil skrive ut resultatliste for. På denne måten kan du skrive ut sammenlagte resultatlister for hver krets for seg. Klubbene du vil skrive ut listen for velger du enten ved å klikke på jordkloden på statuslinja, eller du bruker forhåndsdefinerte grupperinger som du lager i skjermbildet for dette(ikon på knapperaden).

Ved å huke av for Alle klassetyper vil programmet etter tur hente opp øvelser som gjelder for eldste klasser jenter, yngste klasse jenter, eldste klasser gutter og yngste klasse gutter. Etter tur vil også programmet beregne frem sammenlagtlisten og skrive ut denne til valgt utkanal. Dette gjelder uavhengig om du skriver ut individuelle sammenlagtresultater, eller beste klubb-resultater.

Automatisk henting av øvelser setter også antall tellende øvelser til 4. Hvis du vil avgjøre antall tellende øvelser selv når du benytter valget "Alle klassetyper" kan du huke av for dette. Programmet vil da benytte antallet du selv har valgt.