JechSoft

Som for personer så må lag registreres før de kan meldes på i stevne. Dette gjøres i et eget skjermbilde hvor det også er mulig å automatisk generere navn på lagene. Dermed vil man få en enhetlig struktur på lagnavnene.