JechSoft

Før du kan melde en svømmer på i et stevne må du registrere ham i skjermbildet for personopplysninger. Det finnes en rekke forskjellige opplysninger du kan registrere, men du må minst registrere navn, fødselsår, kjønn og klubb. I dette bildet kan du også registrere lagledere, trenere, dommere og andre med funksjoner innenfor svømmingen.