JechSoft

Før det er mulig å registrere øvelsesoppsettet for et stevne, må distansene som skal brukes være registrert. JechSoft Victoria blir levert med alle vanlige distanser, men flere distanser som ikke er like vanlige kan registreres.