JechSoft

I JechSoft Victoria kan du vedlikeholde et komplett rekordregister for alle registrerte svømmere. Du kan enten legge inn rekordene manuelt, eller du kan oppdatere rekordregisteret automatisk etter et stevne.

Du kan også vedlikeholde et register med rekorder av forskjellige typer. Det kan være f.eks klubbrekorder, kretsrekorder eller annet.

I programmet finnes også et eget skjermbilde for å legge inn 1000-poengstider for utregning av NSF-poeng. I dette bildet kan man også legge inn verdensrekorder for funksjonshemmede til bruk for australsk modell. 1000-poengstidene og verdensrekorder for funksjonshemmede kan også leses inn automatisk fra en ekstern database.

Se eksempel på resultater på web.