JechSoft

Når du skriver ut en rapport i JechSoft Victoria, og velger å sende den til fil vil du få den opp i skjermbildet Utskrift. Her kan du lagre utskriften hvor du vil på din pc. Du har ogås muligheten til å editere utskriften før du lagrer. Du kan også skrive ut direkte fra dette skjermbildet.