JechSoft

JechSoft Victoria kan du skru på debuggeren for å få ut meldinger fra programmet som du kan sende til JechSoft. Dette vil hjelpe til å gjenskape og rette problemet.

I flik nr 3 kan du sende meldinger til JechSoft. Du kan bla klikke av for å sende ved debugmeldinger og/eller databasen. Funksjonen brukes både for å rapportere problemer, ønsker eller annet.

Flik nr 4 brukes for å ta backup av databasen. Et enkelt tastetrykk er nok for å ta filkopi av databasen som benyttes av JechSoft Victoria. På samme måte kan du med et enkelt tastetrykk lage en testdatabase som en kopi av hoveddatabasen i flik nr 5. Dette lager et fint hjelpemiddel til å teste ut funksjoner i JechSoft Victoria uten å risikere å ødelegge vireklige data.

Den siste fliken bruker du for å oppdatere programmet til siste versjon. Et tastetrykk i dette bildet er nok for å få programmet til å oppdatere seg selv via internett.

Skjermbildet for Innstillinger/Hjelpemidler består av seks fliker som hver tar for seg sin type "administrative oppgave" i programmet.

Den første fliken heter Innstillinger, og er stedet man registrerer generelle grunndata som klasser for funksjonshemmede og masters, opplysninger om adresse/brukernavn/passord for overføring av dokumenter til webserver, samt andre innstillinger.

Flik nummer to brukes til debugging av programmet. Hvis du skulle oppdage et problem ved bruk av