JechSoft
Clipboard Image

Skjermbildet for klubbpåmelding benyttes først og fremst når man tilbyr f.eks overnatting og mat på et svømmestevne. I dette bildet kan man for hver deltagende klubb føre inn hvor mye de forskjellige klubbene har bestilt, og etterpå skrive ut fakturagrunnlag som kan gis til klubben. Klubbenes starter blir automatisk fyllt inn. Dermed kan man også bruke utskriften fra skjermbildet for stevner hvor man ikke tilbyr ekstratjenester.

Oppsettet av hvilke ekstratjenester som tilbys settes opp i skjermbildet for stevneregistrering.