JechSoft

Skjermbildet stevner er stedet man begynner når man skal registrere et nytt stevne. Her legger man inn info om klasser som skal benyttes på stevnet, priser(startkontingent, overnatting, mat etc), faste over og undertekster på utskrifter og prinsipper for premiering og påmeldinger.

Hvis du skal legge opp et stevne for å melde på dine egne svømmere til et stevne arrangert av en annen klubb kan du f.eks sette opp hvilken dato påmeldingstidene skal hentes tidligst fra. Du kan også sette opp at programmet skal hente påmeldingstider fra rekordregisteret, uapproberte stevner og treningstider som er registrert i programmet.