JechSoft JechSoft
JechSoft
Windows Vista / Windows 7 / 8 / 10

Ved lanseingen av Windows Vista ble det bl.a. introdusert ny sikkerhetsfunksjonalitet som gjør at program laget for Windows XP, ikke nødvendigvis fungerer smertefritt i Vista. Disse sikkrehetsfunksjonene er også videreført i Windows 7, 8 og 10.
Også for JechSoft Victoria er det noen grep som må gjøres for å få programmet til å fungere som forutsatt.

Har du kjøpt deg pc med Windows Vista eller Windows 7 / 8 / 10, og installert JechSoft Victoria må du gjøre følgende grep for å få programmet til å fungere optimalt:

1. Klikk på startsymbolet nederst til venstre i Windows Vista
2. Klikk på alle programmer
3. Klikk på mappen Tilbehør
4. Klikk høyre mustast på "Ledetekst", og deretter "Kjør som administrator"
5. Du vil få opp ett kommandovindu, og her skriver du: regsvr32 c:\programfiler\victoria\grid32.ocx
(Pathen skal være der hvor Victoria er installert. Ble ikke Victoria installert i standardpathen c:\programfiler\victoria, må du bytte ut denne med riktig path)
6. Klikk Enter, og du skal få opp en melding om at registreringen er vellykket
7. Skriv Exit og trykk Enter for å lukke kommandovinduet

Denne fiksen forhindrer alle vinduer som benytter en grid (rutenett) fra å låse seg.

Windows Vista skrivebeskytter programfil-området (hvor Victoria m/databasefiler er lagret) for vanlige brukere. Slik var det ikke i Windows XP, og for å komme rundt denne problematikken er det nødvendig at Victoria startes som Administrator. Gjør følgende for at Victoria alltid skal starte med Administratorrettigheter:
1. Start Windows Utforsker
2. Gå til installasjonsområdet for JechSoft Victoria. I de fleste tilfeller heter det: c:\programfiler\victoria
3. Høyreklikk på filen Victoria .exe
5. Klikk Egenskaper i menyen som popper opp.
6. Gå til fliken Kompabilitet
7. Nederst i vinduet er det et avsnitt med "Rettighetsnivå" Kryss av for å kjøre dette programmet som Administrator.
8. Klikk Ok.
9. Gjenta punkt 1 til 8, men i punkt 3 skal du gjøre det for filen OppdaterVictoria20031102.exe
10. Gjenta punkt 1 til 8, men i punkt 3 skal du gjøre det for filen OppdaterVictoria20070424.exe Det er ikke sikkert du har denne filen, men den vil isåfall dukke opp etter neste gang du har oppdatert Victoria.

Vær oppmerksom på at hvis du starter JechSoft Victoria uten administratorrettigheter vil ikke riktige databasefiler bli benyttet. Programmet har tre databasefiler som heter person.mdb, rekorder.mdb og stevne.mdb. Disse skal ligge på samme plass som exe-filen Victoria.exe, dvs hos de fleste i mappen c;\programfiler\victoria. Hvis Victoria startes i denne katalogen uten adm-rettigheter vil Victoria istedet starte databasefilene i den skjulte katalogen: C:\Users\Brukernavn\AppData\Local\VirtualStore\ Program Files\Victoria. Victoria vil imidlertid ikke fungere optimalt ved å kjøre på denne måten, det er derfor viktig at Victoria kjører som Administrator. Har du allerede lagt inn en del data i programmet før du har skrudd på at Victoria skal kjøre som administrator, kan du kopiere databasefilene fra den skjulte katalogen til c:\programfiler\victoria. På denne måten fortsetter du å jobbe på de samme databasefilene når du går over til å kjøre som administrator.

Det er også viktig at programmet kjører som administrator for at funksjonaliteten for oppgradering til siste versjon skal fungere.

De to nevnte punktene over er de til nå kjente problemstillingene ved kjøring av JechSoft Victoria på Windows Vista og Windows 7 / 8 / 10. Skulle du ha andre problemer, ta kontakt på tlf 90973709, eller mail jech@medley.no.

<Tilbake <Tilbake
<Tilbake