JechSoft

Tidsskjemaet beregnes ut fra dårligste påmeldte tid i hvert heat. I tillegg til denne tiden kan man legge på X antall sekunder mellom hvert heat. Etter at starttidspunkt er lagt inn kan man dermed beregne et starttidspunkt for hvert heat i hele stevnet. Har man pauser eller andre grunner til at deler av stevnet skal starte etter spesielt tidspunkt kan man gå inn å sette et fast tidspunkt for start av et heat. Påfølgende heat etter et fast tidspunkt vil bli beregnet ut fra dette. På tidsskjemaet kan man også registrere heattekst. Dette kan brukes til å gi spesiell info om et heat. F.eks kan man annonsere at siste heat i forsøket blir svømt først i finalesekvensen.