JechSoft

Å sette opp heat kan gjøres for alle øvelser på en gang, eller du kan gjøre det for en og en øvelse. I skjermbildet for sortering kan du ta utøvere ut av bane, og sette de inn igjen. Du kan stryke svømmere, utvide med flere heat eller sortere hele øvelsen på nytt. I tillegg til vanlig forsøks og finaleseeding finnes det også en rekke andre sorteringsprinsipper som benyttes i ulike sammenhenger. Du kan også automatisk hente svømmere til finale fra forsøk som er svømt tidligere i stevnet.